Welkom


Door een grote interesse in het onderwerp Duurzaamheid in combinatie met ICT kennis en ervaring is de focus van Enable IT op het thema Telewerken / Mobiel Werken ontstaan. Op deze wijze willen wij mogelijkheden van de techniek omzetten in een duurzame bijdrage aan de maatschappij. Telewerken / Mobiel Werken en de daarbij door Enable IT gebruikte technieken zoals virtualisatie, kunnen een bijdrage leveren aan vermindering van files, c.q. autogebruik en een besparing op stroomverbruik door datacentra. Daarmee wordt tevens het milieu gespaard door een vermindering van de CO2 uitstoot. Ook niet onbelangrijk is de positieve bijdrage van Telewerken / Mobiel Werken op de balans privé en werk. In deze hectische tijden een welkom instrument. Ook in onze relaties met klanten, leveranciers, partners en medewerkers streven we duurzaamheid na. Op basis van gedegen kennis en kwaliteit willen we meerwaarde leveren aan hun succes.

Wij zijn constant op zoek naar nieuwe mogelijkheden, qua techniek, maar ook en vooral naar de toepassing daar van.

 

website security